Wielka Rewolucja Kulturalna

Spora część twórców kultury (zarówno artystów, jak i organizatorów) żyje w warunkach prekariatu, bez ubezpieczenia społecznego czy jakiejkolwiek perspektywy na emeryturę. Nie oznacza to koniecznie egzystencji w nędzy, wiąże się jednak z brakiem stabilności życiowej i niepewnością, co stanie się za rok lub dwa. Sytuacja ta dotyczy szczególnie tych dziedzin, w których twórcy kultury nie są zatrudniani na etaty (sztuki wizualne, literatura), a w zasadzie jedynym źródłem istotnych dochodów (czyli takich, które pozwalają na samodzielne wykupienie ubezpieczenia medycznego lub odkładanie pieniędzy w funduszu emerytalnym) jest dla nich sprzedaż owoców swojej pracy na wolnym rynku; ci twórcy, którzy nie mogą lub nie chcą tego robić, skazani są na życie w stanie ciągłego ryzyka. (…) Jedynym sensownym rozwiązaniem jest wprowadzenie bezwarunkowego, gwarantowanego wynagrodzenia dla wszystkich producentów kultury, co byłoby rozpoznaniem ich roli w tworzeniu zasobów, a nie socjalną jałmużną. W dłuższej perspektywie czasu powinno to prowadzić do uregulowania kwestii prawnej gwarancji powszechnego wynagrodzenia dla wszystkich członków społeczeństwa, opartego na redystrybucji dochodów z góry na dół drabiny dochodów.

http://www.rewolucjakulturalna.pl/

ROFLMAO.flickr

last.fm

No recently listened tracks.

Inne miejsca

Towary Zastępcze
Zespół pieśni, tańca i różańca.
http://towary.art.pl/

Bezpośrednia transmisja z końca świata
...spotkajmy się ponownie po krótkiej przerwie reklamowej.
http://czerski.soup.io/

Słowo w Uchu
Archiwum Gdyńskiego Festiwalu Literackiego, zawierające m.in. relacje video z 11 spotkań.
http://slowowuchu.pl/

Blog
Archiwum bloga prowadzonego w latach 2003-2009.
http://czerski.art.pl/archiwum/

Nasiono
Nowe idzie znad morza.
http://nasiono.net/

Teksty w serwisie: Creative Commons License
(= dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska)

Wykorzystywane oprogramowanie:
WordPress (+ AJAX Calendar, All in One SEO Pack, Events Manager, Google Analytics for WordPress, Google XML Sitemaps, Polska data, Typografika)
jQuery, DD_roundies, facebox